کمد و کابینت

یکی دیگر از تولیدات شرکت که به سفارش و ابعاد و اندازه دلخواه مشتریان ساخته می‌شود ، انواع کمد و کابینت های تمام استیل میباشد که در زیر نمونه هایی از تولیدات این نوع محصول را مشاهده میکنید :

کمد و کابینت

کمد


کابینت