سینک استیل

سینکهای تولیدی این شرکت از دو نوع دست ساز و پرسی می باشند که معمولا سینکهای پرسی از قالبها با اندازه استاندارد تولید شده و سینکهای دست ساز دارای ابعادی خارج از استاندارد خاص و به سفارش مشتریان ساخته میشود 

سینک استیل

سینک دست ساز تمام استیل