دوخت فلزات و ترمیم قطعات

از جمله خدمات این شرکت ، دوخت فلزات و ترمیم قطعاتی است که تولید مجدد و یا جایگزین کردن آنها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد و میتوان در اینگونه موارد از روشهای مختلف ترمیمی  ،  جهت اورهال یا بهینه سازی آنها استفاده کرد

دوخت فلزات و ترمیم قطعات

دوخت فلزات و ترمیم قطعات